Lunch

LUNCH WE WŁOSKIM STYLU”
Od wtorku do piątku 12:00 – 16:00
I danie – 39, II dania – 49, III dania – 59